Circulaire businessmodellen

Circulaire businessmodellen

In de economie van nu gaat het vaak om eigen belang en korte termijn winst. In een circulaire economie gaat het juist om waardecreatie op alle vlakken, voor meerdere partijen, op de lange termijn. Daarom creëren wij businessmodellen waarin technisch-inhoudelijke ontwikkelingen samenkomen met de juiste financiële prikkels én de juiste samenwerking.

Wat wij doen

We beginnen met een schets van het circulaire systeem. Welke grondstoffen, materialen, producten en andere waardenstromen worden uitgewisseld? En welke stakeholders zijn betrokken? Dan verleggen we deze waardenstromen om verspilling van grondstoffen te minimaliseren en waarde te maximaliseren.  Met deze dienst kijken we naar:

  • Hoe een organisatie geld kan verdienen in een circulair scenario, door partnerships op te zetten met partijen die de keten sluiten. Ook onderzoeken we hoe circulaire verdienmodellen benut kunnen worden om een bijdrage te leveren aan de circulaire doelstellingen.
  • Het implementeren van circulaire verdienmodellen om circulariteit te borgen. Dit betekent bijvoorbeeld dat bedrijven niet alleen circulair gemaakte stoelen kopen, maar ze ook daadwerkelijk zo gebruiken.
  • Of verschillende partijen dezelfde incentive kunnen hebben om zo samen naar circulaire doelen toe te werken.

Tot slot de cruciale stap: de schets uitwerken in de praktijk. Dat begint met het organiseren van de samenwerking tussen alle betrokken partijen. Met elkaar werken we stapsgewijs het systeem uit en waar nodig proberen we bestaande kaders te herzien.

Onze ervaring

Wij zijn de initiële bedenker geweest van ‘besparen in huis’, het eerste concept waarbij witgoed als een dienst werd ‘verhuurd’ aan huurders van Eigen Haard. Sindsdien hebben wij dit gedachtegoed vaker kunnen toepassen; zo dachten wij mee met Bundles en met de challenger op de meubilairmarkt: NorNorm. Ook kijken wij hoe winsten en risico’s verdeeld konden worden bij o.a. de Gemeente Leiden, Aanbesteding kantoormeubilair Alliander Duiven, Stadstuin Overtoom en bij het Fair Meter project.

Daarnaast hebben we veel onderzoek gedaan naar circulaire verdienmodellen: wat werkt wel, en wat niet? Waar liggen de organisatorische en boekhoudkundige uitdagingen bij het invoeren van een circulair verdienmodel?

Projecten

Wil je meer weten over onze diensten? Mail ons.

Abonneer u op onze nieuwsbrief