Diensten

Certified B

Circulaire verdienmodellen

De creatie van een circulaire economie vraagt om samenspel. Tussen technisch-inhoudelijke ontwikkelingen, de juiste samenwerking en de juiste financiële prikkels. In een circulair systeem komen deze factoren samen in een verdienmodel. Wij ontwikkelen deze verdienmodellen in samenwerking met onze opdrachtgevers.

Wat wij doen

We beginnen met een schets van het circulaire systeem. Welke grondstoffen, materialen, producten en andere waardestromen, zoals geld en energie, worden uitgewisseld? En welke stakeholders zijn betrokken? Als dat helder is verleggen we deze waardestromen dusdanig dat verspilling van grondstoffen wordt geminimaliseerd en waarde gemaximaliseerd. Hierna volgt een cruciale stap: het uitwerken van de schets in de praktijk. Daarvoor beginnen we bij het organiseren van samenwerking tussen alle betrokken partijen. Van productontwerp tot hergebruik. Iedereen die nodig is om het circulaire systeem te laten functioneren doet mee. Samen met deze partijen werken we stapsgewijs het systeem uit, waarbij we rekening houden met technisch-inhoudelijke, financiële en juridische kaders. En waar nodig is spannen we ons in om bestaande kaders te herzien. Want soms past een circulair model simpelweg niet binnen bestaande afspraken.

Onze ervaring

Sinds 2008 hebben wij voor verschillende opdrachtgevers meegewerkt aan het ontwikkelen van circulaire verdienmodellen. De adviseurs van Copper8 zijn onder andere betrokken geweest bij het project ‘besparen in huis’ waar we samenwerken met duurzaamheidsarchitect Thomas Rau. In dit project is een circulair verdienmodel geïnitieerd rondom witgoed. Een vergelijkbaar project is ons recente project voor PostNL: Flown. En ook binnen het Fair Meter project zijn wij leidend geweest in de ontwikkeling van een verdienmodel.

Wil je meer weten over onze diensten? Mail ons.