Artikelen Circulair Bouwen

op 04 juni 2021

De ontwikkelingen op het gebied van circulair bouwen gaan snel. Steeds meer partijen willen hiermee aan de slag, maar zijn op zoek naar concreet handelingsperspectief. Om dit handelingsperspectief te bieden, heeft de Gemeente Amsterdam het initiatief genomen om tien papers te publiceren over verschillende deelonderwerpen rondom circulair bouwen.

Vanuit Copper8 en Metabolic hebben we met een breed team gewerkt aan de inhoud van deze artikelen. Het resultaat is een korte samenvatting van onze opgebouwde kennis over de afgelopen jaren. Met deze artikelen dragen we bij aan de circulaire strategie van de Gemeente Amsterdam.

Om de kennis breed te delen, zijn deze papers openbaar beschikbaar gesteld via de OpenResearch-omgeving van de Gemeente Amsterdam. Ook is er een Engelstalige versie beschikbaar.

Tien artikelen

Deze tien papers gaan in op onder meer circulair ontwerp, het gebruik van biobased materiaal en circulaire verdienmodellen. De papers zijn te downloaden via onderstaande links:

  1. Circulair ontwerpen
  2. Milieu-impact van bouwmaterialen
  3. Hergebruikte bouwmaterialen
  4. Materialenpasoorten
  5. Circulaire verdienmodellen
  6. Houtbouw
  7. Biobased renoveren
  8. Circulair slopen
  9. Circulaire hubs
  10. Digitalisering van de gebouwde omgeving

Bijdrage aan kennisontwikkeling

We ervaren dat steeds meer mensen en organisaties aan de slag willen met circulair bouwen. Door deze artikelen over circulair bouwen ook breder beschikbaar te stellen, willen we bijdragen aan kennisdeling en op die manier de transitie naar een circulaire bouweconomie helpen versnellen. Voel je daarom vrij om de papers zelf ook te delen met je eigen netwerk. Wil je meer weten over een van de onderwerpen? Neem dan contact op met collega Sybren.

Deel artikel

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Gerelateerde berichten