Provincie Overijssel

De Circulaire Weg

De opdracht

De Provincie Overijssel en Dura Vermeer spreken in een samenwerkingsovereenkomst af om met elkaar een weg-als-een-service-model te ontwikkelen. Daarbij wordt onderzocht of het as-a-servicemodel een manier is om circulaire ambities te realiseren. De N739 (Hengelo – Haaksbergen) is hiervoor een eerste pilot. Copper8 ondersteunt het projectteam bij de uitwerking van het model en het borgen van de duurzaamheidsprestaties.

Context

Verschillende overheden, marktpartijen en kennisinstituten werken samen aan Infrastructuur-as-a-service binnen het programma De Circulaire Weg. Vanuit diverse gemeenten en provincies wordt hier kennis ingebracht en opgehaald. De N739 is één van deze pilots, waarbij de nadruk ligt op wegverharding. Andere pilots gaan onder meer over verlichting (Provincie Noord-Brabant) en bermonderhoud (Provincie Noord-Holland).

De vraag

Ondersteun ons bij het uitwerken van het infrastructuur-als-een-service-model, zowel in het opstellen van de functionele specificatie (fase 2) als het uitwerken van de daadwerkelijke planvorming (fase 3). Denk daarbij vooral mee vanuit expertise op duurzaamheid en circulaire economie.

De vereisten

Binnen de pilot is vertrouwen en een goede samenwerking tussen de Provincie Overijssel en Dura Vermeer een belangrijke voorwaarde om de pilot te laten slagen. In het opzetten van het nieuwe samenwerkingsmodel is daarom een heldere verdeling van rollen en verantwoordelijkheden essentieel. Op basis daarvan kan ook een financieel model, dat hoort bij het as-a-servicemodel, worden bepaald.

Het proces

Om te komen tot specificaties en de planuitwerking komt het projectteam plenair bij elkaar in tweewekelijkse werksessies. Daarnaast zijn er diverse werksessies in kleine groepen, onder meer om een model voor het realiseren van circulaire prestaties uit te werken. De projectleiding van het team is in handen van de Provincie Overijssel en Dura Vermeer.

Het resultaat

Eind 2021 start naar verwachting de uitvoering van het project. Daarbij wordt een innovatief verdienmodel toegepast, waarbij Dura Vermeer een periodieke vergoeding ontvangt voor het beschikbaar houden van de weg. Hierbinnen is een bonus-malusmodel voor zowel de hoogte van de beschikbaarheid als de gerealiseerde milieukosten bij werkzaamheden. De komende jaren moet dit leiden tot inzicht in de vraag of het as-a-servicemodel de basis kan zijn voor een nieuwe manier van samenwerken binnen de GWW-sector.

“Copper8 levert op basis van bevlogenheid en kennis een mooie bijdrage een het gefundeerd nemen van stappen om de duurzaamheid te bevorderen.” Erik Wiltink projectmanager

Vergelijkbare projecten

Wil je meer weten over ons werk? Mail ons.