Rijkswaterstaat

Strategie Hergebruik

De opdracht

Rijkswaterstaat  werkt aan een klimaatneutrale en circulaire infrastructuur. Hergebruik is daar een belangrijk onderdeel van. Copper8 heeft – samen met Witteveen+Bos – Rijkswaterstaat een Advies Strategie Hergebruik opgesteld. Daarmee helpen we Rijkswaterstaat keuzes te maken om hergebruik van onderdelen en materialen in haar eigen assets te organiseren.

Context

Rijkswaterstaat is de grootste infrastructuurbeheerder van Nederland en heeft hoge duurzaamheidsambities. Om de ambities voor 2030 te realiseren, is hergebruik een essentieel onderdeel. Op dit moment zijn er eerste experimenten, maar is er van structureel hergebruik nog geen sprake.

De vraag

Ondersteun ons bij het opstellen van een Strategie Hergebruik, om te bepalen welke keuzes we intern moeten maken om structureel onderdelen en materialen opnieuw in te kunnen zetten. Help ons bij het inzichtelijk maken van de impact van hergebruik, de belangrijkste ontwikkelingen in de markt en de randvoorwaarden die wij moeten organiseren.

De vereisten

Om structureel onderdelen en materialen her te gebruiken, is meer nodig dan alleen het technisch anders ontwerpen, bouwen en demonteren van assets. Dit vraagt ook om een bredere organisatorische verandering, waarbij onder andere de risicoverdeling tussen Rijkswaterstaat en marktpartijen verandert. Ook zullen projecten anders aangestuurd moeten worden. Het advies moet ingaan op deze verschillende benodigde veranderingen.

Het proces

De analyse van de duurzaamheidsimpact is uitgevoerd door Witteveen+Bos. Voor het ophalen van de organisatorische randvoorwaarden en benodigde interventies is een aantal expertsessies met marktpartijen georganiseerd. Ook zijn validatiesessies gehouden met interne RWS-experts om adviezen aan te scherpen.

 

Het resultaat

De resultaten en adviezen zijn samengevat in het Advies Strategie Hergebruik. Dit advies is toegelicht bij diverse directies, om hen mee te nemen in wat dit vraagt vanuit hun rol en verantwoordelijkheid. Het advies is de basis voor Rijkswaterstaat om volgende stappen te zetten. Een eerste stap daarin is het sterk inzetten op hergebruik van liggers.

De samenwerking met Copper8 in dit project heb ik als zeer waardevol ervaren. Zij zijn, mede dankzij hun inzicht en kennis van zowel onze organisatie, het thema hergebruik en marktwerking, in staat geweest de complexiteit die het onderwerp hergebruik in zich heeft, te vertalen in een helder en compleet advies. Het advies is door onze organisatie zeer positief ontvangen, heeft bijgedragen aan een goed beeld van wat er nodig is om hergebruik verder te brengen en heeft geholpen bij het bespreekbaar maken van het thema. Daarnaast ken ik Copper8 als fijne gesprekspartner met wie ik alles in volledig vertrouwen en openheid kan bespreken. Ze zijn altijd bereid mee te denken en werken met enorme toewijding net zolang aan een opdracht tot ze vinden dat deze het kwaliteitsniveau heeft bereikt dat ze ambiëren. En dat ambitieniveau is heel hoog. Barbara Kuipers Coördinator Hergebruik

Vergelijkbare projecten

Wil je meer weten over ons werk? Mail ons.