Diensten

Certified B

Ondersteuning bij projecten in duurzaamheid en circulaire economie

Copper8 ondersteunt graag bij projecten met hoge ambities. Dat doen we vanuit onze inhoudelijke kennis en onze systeembenadering. Vanuit deze benadering organiseren we vooral de samenwerking tussen de partijen die de ambities moeten waarmaken.

Wat wij doen

We beginnen met het creëren van een overzicht van alle betrokken stakeholders en hoe deze met elkaar verbonden kunnen worden. We kijken dan ook meteen naar de onderliggende business- en verdienmodellen. Het doel? Dat de combinatie van onze inhoudelijke kennis van de circulaire economie en de manier waarop wij partijen met elkaar laten samenwerken ervoor zorgt dat de kennis wordt toegepast. Daarna ondersteunt Copper8 de selectie van de juiste partijen en geven we de samenwerking verder vorm. Dat betekent: het vaststellen van technisch-inhoudelijke doelstellingen, het maken van goede procesafspraken, het berekenen van risico- en winstdelingspercentages en het opstellen van het contract. Het uitgangspunt bij circulaire projecten is dat deze altijd herhaalbaar en/of opschaalbaar zijn. Financieel gezien moet elke betrokken partij erop vooruit gaan en moet er een bruto duurzaamheidswinst zijn.

Onze ervaring

Wij zijn onder andere betrokken geweest bij de Fair Meter. Wij hadden een leidende rol rond de organisatie van de Green Deal Fair Meter, de daaropvolgende aanbesteding en de ontwikkeling van circulaire verdienmodellen binnen dit proces. In verschillende projecten in de bouw zijn wij de aanjager en organisator van samenwerkingen geweest die hebben geleid tot circulaire icoonprojecten. Daarnaast schreef onze Cecile van Oppen het boek ‘Circular Business: Collaborate and Circulate’. Hier gaat zij dieper in op de werkwijze en de filosofie achter onze projectaanpak voor circulaire projecten.

Wil je meer weten over onze diensten? Mail ons.