Diensten

Certified B

Circulair bouwen

Copper8 ondersteunt graag bij bouwprojecten met hoge ambities. Dat doen we vanuit onze inhoudelijke kennis en onze systeembenadering. Vanuit deze benadering organiseren we de samenwerking tussen de partijen die de ambities moeten waarmaken.

Wat wij doen

We beginnen met het creëren van een overzicht van alle betrokken stakeholders en hoe deze met elkaar verbonden kunnen worden. We kijken dan ook meteen naar de onderliggende business- en verdienmodellen. Het doel? Dat de combinatie van onze inhoudelijke kennis van de circulaire economie en de manier waarop wij partijen met elkaar laten samenwerken ervoor zorgt dat de kennis wordt toegepast. Daarna ondersteunt Copper8 de selectie van de juiste partijen en geven we de samenwerking verder vorm. Dat betekent: het vaststellen van technisch-inhoudelijke doelstellingen, het maken van goede procesafspraken, het berekenen van risico- en winstdelingspercentages en het opstellen van het contract. Het uitgangspunt bij circulaire bouwprojecten is dat deze altijd herhaalbaar en/of opschaalbaar zijn. Financieel gezien moet elke betrokken partij erop vooruit gaan en moet er een bruto duurzaamheidswinst zijn.

Onze ervaring

Wij hebben aan de wieg gestaan van Stadstuin Overtoom, het ‘eerste’ circulaire woningbouwproject van Nederland. In dit project selecteerde wij de combinatie en ontwikkelde wij een maatwerk ‘Dynamisch Verdelingsmodel’ waarin een bonus/malus systeem werd verbonden aan het halen van inhoudelijke doelstellingen. Sindsdien hebben wij in de bouw een divers scala aan iconische projecten begeleid waaronder Alliander Duiven, het Voedingscentrum, het QO Hotel.

Wil je meer weten over onze diensten? Mail ons.