Diensten

Certified B

Circulair inkopen en aanbesteden

Inkoop is een krachtig middel om duurzaamheid en circulariteit te ontwikkelen. Eén van onze expertises is daarom het begeleiden van inkooptrajecten en aanbestedingen waarbij hoge ambities worden nagestreefd.

Wat wij doen

We beginnen met het in kaart brengen van de functionele eisen, de ambities en de scope. Na het bepalen van de scope toetsen en verrijken wij de ambities met die van de markt. Zo laten we marktpartijen in een vroege fase al meedenken over de opgave. Daarna geven we vorm aan de aanbestedingsprocedure, waarbij we ondersteunen bij het opstellen van de selectie- en gunningsdocumenten en een passende beoordelingsmethodiek. Deze sluit uiteraard aan bij de vraagstelling van de opdrachtgever en bij de principes van de circulaire economie. Indien nodig helpen wij ook bij het ontwikkelen van methodes om circulariteit te kunnen meten. Wij geven aandacht aan de samenwerking tussen disciplines en de borging door middel van passende verdienmodellen.

Onze ervaring

Sinds 2008 zijn onze adviseurs bezig met het onderwerp circulaire economie en dus met het in de praktijk brengen van de technische circulaire gedachte. Dankzij deze positie heeft Copper8 ervaring met het vormgeven van (EU-)aanbestedingen voor (semi-)publieke organisaties en het begeleiden van marktuitvragen voor private partijen. We zijn een veelgevraagd spreker voor het onderwerp Circulair Inkopen en Aanbesteden en werken nauw samen met de Rijksoverheid om de circulaire economie in Nederland verder te brengen. Daarnaast geven wij ook de training circulair inkopen: zo verzorgen wij in 2018-2019 alweer voor de derde keer een training voor het Expertise Centrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken (PIANOo).

Wil je meer weten over onze diensten? Mail ons.